Dnešního dne v budově policejního prezidia proběhlo jednání s KOOBS, kdy bylo prezentováno propuštění zaměstnanců PČR a důvody pro které tak musela policie učinit. Úvodem je třeba uvést, že se jedná o výsostně politické rozhodnutí.

S ohledem na nominální výše mzdy některých našich členů a rostoucí škody zejména na služebních dopravních prostředcích, nově nabízíme možnost pojištění odpovědnosti za škody způsobené zaměstnavateli až do výše 500.000,-Kč a to za zvýšený členský příspěvek 350,-Kč měsíčně nebo 4.000,-Kč ročně. Požadavek na změnu lze zaslat na email ...

Dne 11.1.2023 se uskutečnilo druhé jednání s policejním prezidentem a zástupci KOOBS (včetně předsedy naší OOBS Praha). Ze strany policejního prezidenta byly zrekapitulovány události, které se policie za poslední půl rok dotkly, a poté se již přešlo na samotná témata.

Dne 10.8.2022 se sešli zástupci KOOBS s policejním prezidentem genmjr. Mgr. Martinem Vondráškem a jeho zástupci. Jednání bylo zahájeno prezentací činnosti policejního prezidenta/prezidia, které obsahově kopírovalo všechny podstatné informace sdělené novou interní komunikací k policistům. Ačkoliv se tedy nejednalo o nové informace i tak si zástupci...

Dne 21.5.2021 se zástupce Konfederace odborových organizací bezpečnostních sborů, spolu se zástupci dalších odborových organizacích působících u Policie České republiky, zúčastnil jednání s vedením policie zastoupené policejním prezidentem, náměstkem policejního prezidenta pro ekonomiku, ředitelem kanceláře policejního prezidenta, vedoucí...