Jsme členy konfederace odborových organizací bezpečnostních sborů (dále jen KOOBS), která vznikla jako alternativa největších odborových organizací působících v PČR zejména NOS PČR a UBS a která pro svých 3.000 členů (v jednotlivých samostatných organizacích) uzavřela opravdu výhodný balík pojištění

a zároveň jsme spolek několik policistů a zaměstnanců policie, kteří se rozhodli podpořit své kolegy ve výkonu služby tím, že jsme v květnu 2020 založili OOBS Praha z.s. 


Některé z našich cílů. 

1) Lenost se nesmí vyplácet -nejsme příznivci plošného srovnávání platů všem, bez ohledu na pracovní výkonnost či nevýkonnost jednotlivců.   

2) Centrálně diktovaná spisová agenda a ETŘ se zcela odtrhly od reality každodenního výkonu služby a my nejsme tupé stroje, co budou dělat práci, u které ani vzdáleně nechápou její smysl.  

3) Vedoucí si získává respekt svými znalostmi a schopnostmi. Tento požadavek nelze obejít ustanovením do funkce a výložkami. Nezdravý vztah s neschopným vedoucím s sebou, dříve nebo později, nese jen problémy. 

4) Policie by se měla vrátit ke svým zdravým kořenům a policejním činnostem, které z nás policisty dělají, kdy místo toho si sama vytváří hromady pseudoproblémů, na jejichž řešení pak  vytváří nové a nové tabulky a odbory, které ve výsledku službu nijak neulehčují.  

5) Ztratila se jakákoliv vize toho jak by měl u policie vypadat ideální stav, nebo co udělat aby zase fungovali kolegiální vztahy. Většina z nás již jen přežívá a odpočítává do renty a nechápe, co se s jejich milovanou prací stalo, proč už se jim nechce ráno vstávat do práce. 


Výbor OOBS Praha

Kdysi jsem byl předsedou UBS, ale asi jsem zlenivěl a už by mě to dnes nelákalo. Nicméně, pokud se naskytne možnost pomoci a podpory pro kolegy, rád ji podpořím svými zkušenostmi. A zde jsem protože OOBS Praha si mou podporu plně zaslouží.

Zdeněk Buřič

místopředseda

Narodil jsem se v roce 1987 v Plzni, kde jsem vystudoval střední průmyslovou školu dopravní a nastoupil k PČR (jsem z policejní rodiny) na OHS Praha I a následně na MOP Krakovská, Praha 1, kde nyní pracuji jako zpracovatel. V roce 2011 - 2014 jsem absolvoval vyšší odbornou školu MV. Jsem pravidelným dopisovatelem do Kriminalistického sborníku.

Jan Felcman

předseda


Smysluplnost a dobrý pocit z naší práce se ztratil v systému, který začíná žít svým životem. Obraťme to, ať žije zase pro nás.

Michal Švehla

místopředseda


Narodil jsem se v roce 1954. Od roku 1973 do roku 2005 jsem byl příslušník HZS hl. m. Prahy a od roku 1990 i ve vedoucích funkcích v rámci státního požárního dozoru. Od září 2005 jsem se stal zaměstnancem Policejního prezídia ČR na úseku požární ochrany a později i BOZP.

Školní vzdělání: Gymnáziun Na Pražačce, Škola požární ochrany MV ČR, právnická fakulta MU v Brně a andragogika na VŠ JAK (dnes Universita Jana Ámose Komenského v Praze). Jsem odborně způsobilá osoba v požární ochraně podle zák. č. 133/1985 Sb. a v prevenci rizik podle z. č. 309/2006 Sb.

Přemysl Jindra

specialista BOZP a požární ochrany

Narodila jsem se v roce 1982 v Nymburce. Po absolvování střední odborné školy obchodní jsem 2007-2014 pracovala jako účetní v autobusové společnosti, 2014-2017 asistentka francouzsko-české společnosti na automobilové díly, 2018 projektový manažer (a veřejné zakázky) teplárenské společnosti. Od roku 2019 jsem také u policie jako asistentka na Kriminalistickém ústavu, od roku 2022 na Finančním ředitelství policie ČR.

Dana Bryksiová

správce ekonomického úseku

Narodila jsem se v Dačicích, kde jsem i dva roky provázela na zámku. V roce 1992 jsem promovala na UK - právnické fakultě. Od roku 1992 - 94 jsem jako právník pracovala v civilní sféře. 1.1.1995 nastoupila k policii. Jsem "zvířátkomil", takže se s dcerou ujímáme týraných a vyhozených zvířátek. Miluji jízdu na koni a tanec, i když zdravotní problémy nedovolují se jim naplno věnovat.

Danuše Havelková

předsedkyně dozorčí rady