dovolte mi Vám popřát vše dobré do nového roku, zejména sil a zdraví. Nečeká nás jednoduchý rok a vstupovat do nového roku s vyhlídkou skončení dotace na stravování, je skutečně důkaz toho, jak jsme pro vedení policie, potažmo ministra vnitra, důležití. Tento krok nezůstane z naší strany bez odezvy. Hlavu máme na nošení služební pokrývky hlavy a ne...

V tomto letošním roce došlo k obměně a doplnění zástupců výstrojové komise PČR, kdy jsme zde také v osobě předsedy OOBS Praha (za KOOBS), dostali své místo a díky tomu Vás můžu informovat o dění v této komisi.

Dnešního dne, za účasti předsedy OOBS Praha, proběhlo jednání zástupců KOOBS s policejním prezidentem nejen o 24 hodinových službách. Začátkem jednání policejní prezidentem uvedl, že by k jednání došlo i bez předchozího dopisu KOOBS, kterým byl záměr na rušení těchto služeb ostře odmítnut.

Konfederace odborových organizací bezpečnostních sborů plně podporuje Den protestů organizovaný centrálami Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) a Asociací samostatných odborů (ASO) a jednoznačně souhlasí s hlavními důvody pro Den protestů.

Na základě porady ředitelů jednotlivých krajských ředitelství s policejním prezidentem, bylo rozhodnuto o zachování většiny 24 hodinových služeb na území hl. m. Prahy. Ačkoliv nás mrzí útvary, kde již nebude od 1.7.2024 možno sloužit v tomto formátu služeb, je pro nás důležité, že policisté mají stále alternativu zachování těchto služeb při změně...

Dne 6. 11. 2023, prostřednictvím interní komunikace, vystoupil policejní prezident k problematice 24hodinových služeb, kdy tyto podrobil kritice jako naprosto nežádoucí u přímé bezpečnostní služby v terénu konkretizované blíže jako např. hlídková činnost, silniční dohled, práce na oddělení dopravních nehod.

Dne 6.11.2023 proběhlo setkání ministra vnitra Mgr. Víta Rakušana se zástupci Konfederace odborových organizací bezpečnostních sborů, které ho se zúčastnil ministr vnitra Vít Rakušan, policejní prezident Martin Vondrášek, vrchní ředitel sekce vnitřní bezpečnosti a policejního vzdělávání Jan Paďourek na straně jedné a viceprezident KOOBS Jiří...