Nový rok - vítejte v realitě sociálních experimentů u PČR

31.12.2023

Vážení členové, kolegové,

dovolte mi Vám popřát vše dobré do nového roku, zejména sil a zdraví. Nečeká nás jednoduchý rok a vstupovat do nového roku s vyhlídkou skončení dotace na stravování, je skutečně důkaz toho, jak jsme pro vedení policie, potažmo ministra vnitra, důležití. Tento krok nezůstane z naší strany bez odezvy. Hlavu máme na nošení služební pokrývky hlavy a ne na to, aby nám na ní... 

Nenechme si však zkazit náladu alespoň ve svých osobních životech a užívejme života. 

S přáním všeho dobrého

Jan Felcman

předseda OOBS Praha 


Doplnění ze dne 3.1.2024: Ceny obědů zatím zůstávají nezměněny, dokonce na KRPA budou nadále zachovány i stravenky. Za pražské policisty a zaměstnance si vážíme tohoto přístupu, který je diametrálně odlišný od PP, kde byly od nového roku dotace zrušeny zcela.