pojistka na blbost

policista/zaměstnanec ručí za způsobené škody svému zaměstnavateli, který po něm může požadovat úhradu škody až do výše 4,5 násobku průměrné hrubé mzdy policisty/zaměstnance, toto je zvláště bolestivé zejména u služebních dopravních prostředků. 

Naši členové jsou pojištěni u SV pojišťovny (jedná se o německou pojišťovnu působící i na českém trhu) a to pojistkou s limitem pojištění 300.000,-Kč (při standartní výši měsíčního příspěvku 250,-Kč) a nebo s možností pojištění až do výše 500.000,-Kč (při platbě zvýšeného členského příspěvku 350,-Kč měsíčně nebo 4.000,-Kč ročně). 

Pojištění má celosvětovou platnost, spoluúčast činí 1.000,-Kč. Toto pojištění se vztahuje zejména na služebních dopravních prostředků, ale i na další věci se kterými pracujeme.

  • Pojištění odpovědnosti za škody způsobené na služebních vozidlech do 300.000,-Kč/500.000,-Kč.

  • Kryje i škodu způsobenou na pneumatikách, discích kol a přepravovaných věcech vzniklou při dopravní nehodě.

  • Pojištění se vztahuje též na škodné události, ke kterým dojde v souvislosti s řízením dopravního prostředku.

  • Vztahuje se i na škody nepřímé (například ušlý zisk, regresy zdravotních pojišťoven apod.).

  • Pojištění ztráty svěřených věcí do 30.000,-Kč.

  • Celosvětová platnost, nízká spoluúčast 1.000,-Kč.

  • Pojištění se nevztahuje na bloky (nejedná se o ceninu a nelze tedy zaměstnavatelem žádat náhradu) a finanční hotovost.