Povinné očkování (odmítnutí první dávky, nebo třetí dávky)

14.01.2022

Vážení kolegové, v posledních týdnech jsme intenzivně řešili problematiku povinného očkování u PČR. S touto povinností nesouhlasíme a domníváme se, že ve výsledku nedojde k její praktické realizaci. Nicméně je dobré vědět, že naši členové jsou pojištěni u DAS, která poskytne plnění právní ochrany v případě, že by došlo k řízení kvůli očkování, kterým by mohl být ohrožen Váš služební nebo pracovní poměr (obdobné pojistné krytí by měli mít i členové NOS PČR - naše smlouvy jsou dost podobné). U DAS máte volbu vlastního advokáta, kdy jsme se předběžně domluvili s případným poskytnutím kontaktů na  advokáty z Pro Libertas, kteří se problematice intenzivně věnují. U předsedy OOBS Praha jsou pak k dispozici případné další podpůrné materiály, které Vám zašlu na vyžádání. V případě problémů na Vašem pracovišti, nebo ve Vašem bezprostředním okolí, mě neváhejte kontaktovat, zkusíme nalézt vhodný postup k řešení.  

Závěrem bych rád upozornil, že bych byl velmi nerad, aby z textu výše vyplynulo, že podporujeme, nebo jsme dokonce odmítači očkování. Všichni co jsme příslušníci v Praze, jsme dobrovolně očkováni na žloutenku a pouze nyní máme problém s aktuálním nařízením, které nás nutí nechat si aplikovat látku proti Covid, u které nebyly ukončeny klinické zkoušky (aspoň mi taková vakcína proti Covid není ke dnešnímu dni známa). Ačkoliv si řeknete, že vlastně o nic nejde, musím Vás upozornit, že případné vedlejší účinky vakcinace a z toho vyplývající požadavek na odškodnění, v případě soudního sporu prakticky znamená, že důkazní břemeno je celé na Vaší straně, kdy si neumím představit, jak bych dokazoval zhoršení zdravotního stavu v souvislosti s očkováním, dejme tomu po roce. Vedlejší účinky lze kvalitně odhalit právě ukončenými klinickými zkouškami.


Takže kdo chce a zejména je v rizikové skupině Covid, jejíž charakteristika je nám víceméně známa (vyšší věk, obezita, další zdravotní problémy), nechť možnosti očkování využije, po zhodnocení rizik a přínosů, zbylá část, ať se rozhodne na základě svého, opakuji svého svědomí a priorit, popř. po konzultaci lékařem, ale nikoliv z plošného nařízení politiků. 


Jan Felcman

předseda OOBS Praha