OOBS Praha proti rušení 24 hodinových služeb

13.11.2023

Dne 6. 11. 2023, prostřednictvím interní komunikace, vystoupil policejní prezident k problematice 24hodinových služeb, kdy tyto podrobil kritice jako naprosto nežádoucí u přímé bezpečnostní služby v terénu konkretizované blíže jako např. hlídková činnost, silniční dohled, práce na oddělení dopravních nehod.

Proti tomuto vyjádření se KOOBS cestou datové schránky ostře ohradil, kdy současně požádal o svou účast dne 16.11.2023 na poradě krajských ředitelů, kde má být o osudu 24 hodinových služeb rozhodnuto, tak aby mohly z naší strany zaznít pádné argumenty pro jejich další zachování.

Vedle toho OOBS Praha zaslala dnešního dne krajskému řediteli hlavního města Prahy dopis, ve kterém jej vyzývá k boji za zachování těchto služeb. Plné znění dopisu naleznete níže. 


Vážený pane řediteli, s ohledem na blížící se poradu dne 16.11.2023, na které se má rozhodnout o dalším osudu 24 hodinových služeb u PČR, Vám sděluji, že máte naši plnou podporu pro boj za zachování těchto služeb i nadále, kdy složení policistů v Praze má tristní charakter, Většina příslušníků dojíždí do místa zaměstnání a to z celé republiky. V Praze je pak drží systém znalelného volna, který jim umožňuje, i přes překážku dojíždění, trávit vyhovující množství času se svými rodinami. Policejní služebny v Praze v současnosti nepřetékají policisty, zejména hlídkové služby trpí akutním nedostatkem příslušníků. Nemůžeme tedy nečinně přihlížet snahám policejního prezidia o "ránu z milosti" pro tyto služby, kdy si Vás dovolujeme požádat, aby jste za nás zabojoval, aby jste vysvětlil a případně čísly doložil reálný stav hlídkových služeb v Praze, aby jste objasnil, že opravdu není ve finančních možnostech čestného a poctivého příslušníka pořídit si vlastní bydlení v Praze, aby jste upozornil na nebezpečí vlny odchodů příslušníků do míst jejich bydliště, nebo do civilu a z toho plynoucí reálný dopad na zabezpečení policejní služby v Praze. Na oplátku jsme připraveni Vás plně podpořit našimi možnostmi odborové organizace.