Jednání KOOBS s ministrem vnitra a policejním prezidentem

07.11.2023

Dne 6.11.2023 proběhlo setkání ministra vnitra Mgr. Víta Rakušana se zástupci Konfederace odborových organizací bezpečnostních sborů, které ho se zúčastnil ministr vnitra Vít Rakušan, policejní prezident Martin Vondrášek, vrchní ředitel sekce vnitřní bezpečnosti a policejního vzdělávání Jan Paďourek na straně jedné a viceprezident KOOBS Jiří Zavoral, organizační tajemník a člen předsednictva Aleš Stránský na straně druhé.

Viceprezident KOOBS a organizační tajemník ministru vnitra krátce představili odborovou organizaci a její působení u bezpečnostních sborů, zdůraznil, že se za působení policejního prezidenta Martina Vondráška podařilo navázat korektní spolupráci, což potvrdil i policejní prezident. Následně odboráři informovali ministra vnitra o stavu kolektivního (ne)vyjednávání v Policii ČR, k celé věci se vyjádřil policejní prezident, který předestřel, že k zahájení kolektivního vyjednávání je potřeba shoda všech odborových organizací. Účastníci jednání se shodli, že v současné chvíli není shoda odborových organizací, zejména z důvodu odporu odborových organizací, které jsou účastny stávající kolektivní smlouvy a dohody. Ministr vnitra projevil přání, aby se pro příště setkával s "policejními odboráři" hromadně a nikoliv na dvou samostatných schůzkách, zástupci KOOBS ministra sdělili, že toto je i zájmem KOOBS.

Dalším projednávaným bodem byla problematika tzv. konsolidačního balíčku, ministr vnitra deklaroval, že v tomto volebním období, pokud on bude ministrem vnitra, nedojde v žádném případě k žádným změnám týkajícím se výsluh příslušníků bezpečnostních sborů. Dále byla projednána problematika snížení příspěvku do Fondu sociálních a kulturních potřeb na 1% objemu finančních prostředků určených na mzdy. Odboráři ve shodě s policejním prezidentem informovali ministra, že za tohoto stavu nebude možné dlouhodobě udržet standard, který je v současné době nastaven a to i za využití vybudovaných rezerv. Ministr informoval, že se v současné době prověřuje povinnost přispívat na penzijní připojištění, tato povinnost není uložena zákonem, a proto se mu jeví jako problematické ji vyžadovat u příspěvku z FKSP.

Posledním bodem, který byl na schůzce projednán byla problematika platů a propouštění v bezpečnostních sborech. Ministr deklaroval, že v roce 2024 nedojde, ke snížení finančních prostředků na platy policistů, k tomu již Ministerstvo vnitra v spolupráci s vedením policie činí kroky. Účastníci schůzky se vzájemně informovali o dopadech propouštění zaměstnanců Policie ČR. Ministr vnitra a policejní prezident informovali, že v letošním roce se dařil nábor k policii, kdy stavy příslušníku znovu dosáhly počtu 40 tis. policistů, tento stav nepovažuje za optimální, ale přijatelný. V žádném případě se nechystá propouštění policistů. Účastníci schůzky se vzájemně informovali o důsledcích propouštění zaměstnanců, které v důsledku povede k prodražování některých nepolicejních činností, které budou muset vykonávat policisté.

Na následném krátkém jednání zástupců KOOBS s policejním prezidentem byla diskutována problematika obměny majetku (vozidla, výpočetní technika, operační střediska) a znovu byla otevřena otázka kolektivního vyjednávání, kde si obě strany vyjasnili svá stanoviska a připravenost ke kolektivnímu vyjednávání v zájmu zlepšení podmínek zaměstnanců a příslušníků Policie ČR.

Jiří Zavoral

viceprezident KOOBS