Finišování novely služebního zákona §1 až §40

30.04.2024

Dne 29.4.2024 proběhlo jednání zástupců bezpečnostních sborů a odborových organizací v budově MV k dokončení předlohy novely služebního zákona. Včerejší schůzkou se víceméně uzavřely §§ 1 až 40 služebního zákona, kdy v měsíci květnu 2024 proběhnou ještě dvě až tři tři taková setkání a poté již bude vyslána novela do legislativního procesu, do rukou politiků.

Za asi nejzásadnější změny, na kterých byla nalezena shoda, lze považovat:

§7 kde zůstává možnost na místo referenta obsadit i osobu se středním středoškolským vzděláním bez maturity, s dojednanou výjimkou pro vězeňskou službu, která bude moci bez maturity obsazovat i místa vrchního referenta a asistenta. Důvod je zřejmý, v současné době tento sbor trpí největším nedostatkem lidí.

§8 ještě nebyl zcela jednomyslně schválen, ale navrhuje možnost povýšení hodnosti až o dva stupně za mimořádný čin, např. záchranu života, ovšem bez změny platového stupně! Jak sarkasticky komentoval JUDr. Petr Tomek, dobrý návrh a nic to nestojí že?

§10 krácení zkušební doby s ohledem na požadavky norem EU, zřejmě ze 3 na 2 roky, bude ještě upřesněno po konzultaci s odborníky na evropské právo.

§13 nabírání cizinců k PČR. No zde tedy rozhodně shoda nepanuje. Názor BIS je takový, že cizí občan jiného státu nemusí mít dostatečnou loajalitu k ČR a toto je zásadní problém. Odbory upozornili, že nabírání cizinců rozhodně nemá podporu mezi řadovými policisty. Oproti tomu zástupci z PP zopakovali to, že je nedostatek lidí a příjem Slováků a Ukrajinců by tento problém mohl vyřešit. Věc zřejmě bude mít i politický přesah a očekává se veřejná diskuze před schvalováním zákona.

§20 a 27 řeší mechanismus, aby nemohl nastat stav, kdy nadřízeným neoblíbený příslušník zůstává doživotně v zálohách...

§26 návrh za odbory na povinnost (dosud tato povinnost absentovala) odvolat vedoucího příslušníka, který neunesl tíhu své nové funkce a nezvládá jí. Tento návrh nebyl jednoznačně přijat.

§36 kompromisní návrh navyšující možnost převelení na 90 dní, z mimořádných důvodů až na 180 dní a v případě krizového nebo válečného stavu již bez omezení.

§40 zproštění příslušníka, doplnění důvodů jeho zproštění a zrušení povinnosti dosažitelnosti v místě bydliště - byly provedeny korekce ve směru ke spravedlivému trestání nepoctivých příslušníků.

Další jednání komise proběhne dne 6.5.2024