Dotazník spisová služba

Dovoluji si Vás požádat o vyplnění anonymního dotazníku ke spisové službě, kdy podrobnější odpověď nám umožní kvalitnější zpětnou vazbu. Zde prosím uveďte obecnou charakteristiku subjektu, který se dotazníku účastí (např. OOP, UO Kladno):