pojištění právní ochrany D.A.S.

Základní ochrana policisty / zaměstnance policie při podezření či obvinění ze spáchání trestných činů, přestupků, disciplinárních, kárných a jiných správních deliktů v souvislosti se služebním / pracovním poměrem.

  • Možnost výběru vlastního advokáta.

  • Limit plnění 500.000,-Kč pro každý jednotlivý případ.

  • Kryje i platbu poplatků a znaleckých posudků.

  • Případná kauce také do 500.000,-Kč.

  • Konzultace na telefonu i v neslužebních záležitostech s limitem do 5.000,-Kč ročně.

  • Možnost slevy na další právní služby u D.A.S.