Členská schůze 1.9.2021

Vážení přátelé a členové,
ačkoliv zápis z předchozí členské schůze ještě pořádně nezaschl, jsem nucen svolat novou členskou schůzi k vyřešení problému, který nám pojišťovna připravila a to je razantní a citelné zvýšení pojištění, které se projeví do výše členských příspěvků. My jsme samozřejmě tuto informaci již ve výkonné radě naší organizace projednali, ale je nyní na Vás členech, aby jste se formou hlasování vyjádřili k dalšímu směřování organizace. Nemáme totiž žádnou jistotu, že za rok nedojde opětovně k dalšímu zvýšení pojištění (a opětovně členských příspěvků) a proto je nutné pečlivě zvážit možnosti naší organizace.


Po prostudování třech předložených návrhů můžete opětovně ve spodní části využít hlasovacího formuláře, kam lze vepsat i Vaše vlastní postřehy a návrhy.


1) Respektování zvýšení ceny pojistného (z 1.660,-Kč na 2.560,-Kč ročně) z toho vyplývající zvýšení členských příspěvků a to následovně:

OZ 200,-kč měsíčně, pol. 250,-Kč měsíčně nebo 3.000,-Kč ročně, těm co již mají zaplaceno na rok dopředu za 2.000,-Kč poměrově zkrátit roční platbu (o max. 2 měsíce)

- s touto variantou souhlasím

- s touto variantou nesouhlasím - navrhuji řešení ...


2) Začlenění naší odborové organizace (a jejího pojištění) do struktur jiného odborového celku než je KOOBS, tak aby právní subjektivita naší organizace zůstala zachována. S ohledem na skutečnost, že není mnoho možností s kým jednat, předkládáme nyní i konkrétní návrhy.
-nesouhlasím se zahájením jednání s jiným odborovým celkem než je KOOBS o vstoupení/zajištění pojištění pro členy

- souhlasím se zahájením jednání s NOS PČR o vstoupení/zajištění pojištění pro členy

(v této variantě by členové odváděli 1% z platu, ale část bychom dostávali zpět do naší organizace a mohli bychom tak z části refundovat náklady členů. Pro příklad, pokud pobírám v průměru 42.000,-Kč měsíčně je to odvod 5.040,-Kč ročně a z toho bychom měli dostali zpět 2.520,-Kč, tedy by plné pojištění, co máme teď, vycházelo výhodněji. Ještě zajímavější je pak konečná částka u zaměstnance, kdy by po refundaci měsíční pojištění vyšlo na cca 110,-Kč, plus nemohu poodhlédnout od vyšší vratky na daních. Rozsah pojištění by zůstal víceméně nezměnění).

- souhlasím se zahájením jednání s UBS o vstoupení/zajištění pojištění pro členy

(v této variantě by byla omezeno pojištění právní ochrany, které by již nezajišťoval DAS, ale advokát UBS, pojištění odpovědnosti by bylo stejné, rizikovém pojištění by pravděpodobně nebylo).

- navrhuji jednání s jiným odborovým celkem, kterým je..................


3) S ohledem na stav členské základny 84 nemáme příliš dobrou pozici na sjednání výhodného samostatného pojištění, kdy lze předpokládat, že za současné výše členského příspěvku dosáhneme pouze na pojištění odpovědnosti za škody způsobené zaměstnavateli.

-souhlasím se zahájením jednání o pojistných produktech pouze pro naše členy (84) i za cenu, že by byla dojednána pouze pojistka za škody způsobené zaměstnavateli

-nesouhlasím se zahájením jednání o pojistných produktech pouze pro naše členy, vyhovuje mi mix pojištění, které mám k dispozici (odpovědnost, právní pomoc, nemoc)

-jiné návrhy....


Elektronické hlasování členské schůze 1.9.2021 - výsledky

Z hlasování členské schůze se nikdo neomluvil, aktivně svůj názor vyjádřilo 11 členů z 84 tj. 13% členské základny, kdy z celkových výsledků hlasování vyplynulo:
1) se zvýšením členských příspěvků souhlasilo 91% hlasujících
2) s případným zahájením jednání s jiným odborovým celkem - pro jednání s:
UBS hlasovalo 35%
NOS hlasovalo 35%
za ponechání členství v KOOBS 30 %,
3) 82 %procent hlasujících odmítlo samostatné jednání s pojišťovnami a omezení stávajícího rozsahu nabízeného pojištění pro členy, 18 % procent pak hlasovalo pro zahájení takového jednání.

Závěr: Členská schůze akceptovala zvýšení členských příspěvků, tak aby bylo možné i nadále hradit zvýšené ceny za pojištění. Členská schůze souhlasila s jednáním i s jiným odborovým celkem (UBS, NOS) k případnému sjednání výhodnějších podmínek pro členy. Členská schůze odmítla samostatné jednání o pojištění, které by mohlo mít za následek omezení stávající nabídky a rozsahu pojištění.